Styrelsen / Kontakt

Johan Söderberg
Ordförande

Anna-Lena Järvstrand
Vice Ordförande, Miljöansvarig

Christina Håkanson
Skattmästare
Kontaktman för nycklar samt vimplar

Mikaela Boström
Sekreterare
Underhåller hemsidan

Gunnar Kjellberg
Varvschef

Niklas Hugosson
Hamnkapten
Kontaktman för vinterhamnen

Fredrik Rissén
Varvsintendent
Kontaktman för upptagning och sjösättning,

Minka Wikström
Ordningsman

Anders Silver
Materialansvarig


Kontaktformulär