Styrelsen / Kontakt

Johan Söderberg
Ordförande

Anna-Lena Järvstrand
Vice Ordförande, Miljöansvarig

Gunnar Kjellberg
Skattmästare samt tf. Varvschef
Kontaktman för nycklar samt vimplar

Mikaela Boström
Sekreterare
Underhåller hemsidan

Jan-Olof Ohlander 
Styrelseledamot

Göran Egnell
Styrelseledamot

Fredrik Rissén
Varvsintendent
Kontaktman för upptagning och sjösättning,
samt för el-användning vintertid

Niklas Hugosson
Hamnkapten
Kontaktman för vinterhamnen

Anders Silver
Materialansvarig


Kontaktformulär