Instruktioner för Porta Potti

Så här kan du tömma din Porta potti med hjälp av sugtömningsstationen på bryggnocken.


Lyft gärna upp behållaren på bryggan för att undvika spill i båten.
Sätt på den slang som hänger på maskinen på det befintliga munstycket.
Sätt ner munstycket (med slang) i lämpligt hål i behållaren och spola samtidigt in lite färskt vatten.
Sätt igång maskinen enligt anvisning, dvs. vrid om nyckeln (den som går till mastkran och mastskjul) och tryck på grön knapp.
När tömningen är klar tryck på röd knapp och stanna maskinen.
Skölj av munstycket, ta av det och häng upp.