Vinterplats

Varvet

Vi kan tillhandahålla ca 180 vinteruppläggningsplatser. Båtägarna ansvarar själv för arrangemang för uppallning. Till en förhöjd avgift erbjuder föreningen sjö- och torrsättning på valfri dag. Vintersäsongen definierar vi som perioden mellan 1 november till 15 april.  På varvsplanen finns tillgång till varmt och kallt vatten, el, toalett och snickarverkstad. Området är bevakat.

Notera att från och med upptagningen 2007 är inga former av vaggor eller båtvagnar tillåtna. Varvsföreningen kommer endast att godkänna typ ”Seaquip-stöttor” för båtar på varvsplanen. Vi kan ta upp båtar för vinterförvaring som väger max 10 ton och /eller djupgående av max 2,2 meter, dock endast ett begränsat antal över 7 ton.

Båtar i vinterhamn på Hundudden

Man kan kostnadsfritt ansöka om att ställa sig i kö för varvet på land (nu är det några års kötid).

Ladda ned köanmälan, fyll i aktuella uppgifter samt läs igenom dokumentet Miljöpolicy och GDPR (länk finns på välkomstsidan under Båtägare) och maila köanmälan till info@hundudden.se.

Prisexempel se flik avgifter.