Bottenfärger

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har i samråd med forskare tagit fram rådgivande referensvärden för några biocider. Detta har staden gjort då båtklubbar har efterfrågat riktvärden för att förhålla sig till i deras arbete med att fasa ut giftiga båtbottenfärger. De rådgivande referensvärdena är en vägledning från miljöförvaltningen, utifrån dagens kunskap, med syfte att hjälpa båtklubbarna att prioritera i utfasningen av otillåten färg. De riktvärden som kan komma att fastställas nationellt kan således avvika från de referensvärden som anges i denna vägledning.

https://hundudden.se/wp-content/uploads/2020/01/Miljöförvaltningens-rådgivande-referensvärden-XRF-båtskrov.pdf

Transportstyrelsen har i två informativa skrifter satt på pränt vad som gäller i fråga om båtbottnar. Se skrifterna

Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, Se

https://www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a928931641/1610093419266/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf

Kom ihåg att blödande/mjuka färger inte är tillåtna på varvet.