Instruktioner för sugtömningsstation

  • Det finns en sugtömningsstation som är placerad längst ut på pontonerna. Det finns fasta fendrar samt förtöjningslinor så det är bara att lägga sig bredsida och tömma tanken.
  • För att kunna använda sugstationen är du tvungen att använda din metallnyckel och därefter följer du instruktionen som står på pumphuset.
  • Efter det att du använt sugen stoppar du ner munstycket några sekunder i sjön för att den ska bli avsköljd. Har du av misstag spillt har vi satt dit en spolslang med färskvatten. Är det inte kö, kan du självklart fylla din vattentank. Det är vatten från stadsnätet.