Instruktioner för mastkran

Mastkranen användas av betalande medlemmar. Du måste ha din metallnyckeln som även passar till sopcontainer och mastskjulet. Nyckeln används som strömbrytare till den eldrivna mastkransvinsch. Du gör ordning din mast på hamnplanen och transporterar masten till mastkransbryggan då allt är klart. Mastkransbryggan ska inte användas annat än i samband med mastning och avmastning. Mastkranens höjd är 22 meter och stegen har en korg runt sig så att du kan klättra upp och känna dig trygg.

Mastkranen får ej användas under pågående torrsättning eller sjösättning. se vidare ordningsreglerna 2.3.e