Båtbyte

Vid byte av båt skall varvschefen godkänna bytet innan båten anlöper Hundudden.
Då föreningen har begränsningar gällande storlek på båt kan byte till större båt
innebära att vi inte längre kan erbjuda plats. Inte heller kan samma hamnplats garanteras vid byte av båt som i sig får plats i hamnen.