Båtbyte / Ny båt på Hundudden

Vid byte av båt skall varvschefen godkänna bytet innan båten anlöper Hundudden.
Då föreningen har begränsningar gällande storlek på båt kan byte till större båt
innebära att vi inte längre kan erbjuda plats. Inte heller kan samma hamnplats garanteras vid byte av båt som i sig får plats i hamnen.

Vidare finns det vissa miljöregler att ta hänsyn till. Läs om dem i dokumentet Till de båtägare som byter båt eller kommer med ny båt eller bara önskar varvs-och/eller hamnplats på Stora Hundudden, vilket återfinns under fliken Dokument.