GDPR

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk i kraft som ersatte personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. 

Varvsföreningen måste behandla vissa personuppgifter rörande de båtägare som har båt på Stora Hundudden.

Läs vår information om behandling av personuppgifter som finns under dokument.