Övriga tjänster

Marinmontör Daniel Hoback

Daniel Hoback / Stora Hunduddens varvsförening kan erbjuda, utöver vinteruppläggningsplatser och hamnplatser, även omfattande båtservice genom vår arrendator Daniel Hoback. Daniel kan utföra såväl mindre insatser, t ex bottentvätt och motorkonservering, som mer omfattande trä- och plastarbeten och det mesta däremellan.

Möjlighet finns även att under sommartid ta upp båtar (< 10 ton). Det är då valfritt om båtägaren själv vill arbeta med båten eller låta Daniel utföra arbetena. Alla kontakter i ovan beskrivna servicefrågor sker direkt mellan båtägaren och Daniel, och helst via via e-post: hunduddensvarv@gmail.com eller dagtid telefon 0708 – 18 08 58.

Vimpel

Hunduddens vimpel ”Hunduddsvimpel” kan köpas för 150:-. Tag kontakt med varvschefen via mail, betala in via Swish 123 000 35 17 eller BG 612-0885 så får du en vimpel per post. När vi mottagit betalningen, skickar vi vimpeln.

Varvsföreningens hemsida

Har du synpunkter eller förslag på information som bör finnas på hemsidan får du gärna kontakta styrelsen via kontakt formulär.