Sommar

Hamnen

Vi erbjuder cirka 200 hamnplatser utmed pir och flytbryggor, varav hälften är mellan y-bommar. Alla platser har tillgång till kommunalt vatten och el. I hamnen finns också mastkran. Hamnen är bevakad.

Miljö

Varvsföreningen vill anstränga sig att ligga i framkant vad gäller miljötänkande kopplat till båtar. Detta är generellt viktigt men kanske i synnerhet för oss, då hamn och varvsplan ligger inom nationalstadsparkens område.

På varvsplanen, finns förutom en container för grovsopor, en modern miljöstation där båtägarna skall sortera sitt miljöfarliga avfall i oilka fraktioner; batterier, spillolja, lösningsmedel, glykol, färgrester och oljehaltiga rester. Behållarna för ”vått” avfall står placerade i särskilda kar för att inget spill skall komma till marken. Miljöstationen är också försedd med tydliga instruktioner hur olika typer av avfall skall hanteras.

Varvsföreningens miljöpolicy och avfallshanteringsplan finns under fliken dokument. 

Medlemsförmån

Som båtägare på Hunduddens Varvsförening får du drivmedelsrabatt på Fjäderholmarnas sjömack.