JUSTERINGAR I SJÖSÄTTNINGSSCHEMAT 2020

Båtägare! Nu är nya linor utlagda i enlighet med vad som aviserades häromdagen. Av bifogade skiss med datumangivelser och schema framgår justeringarna, vilka gjorts med en grön och en rosa lina. Det är vår förhoppning att detta skall fungera för oss alla och att trängsel undvikes. Vid frågor ta kontakt med varvsintendenten. Mail varvsintendent@hundudden.se Styrelsen för …

JUSTERINGAR I SJÖSÄTTNINGSSCHEMAT 2020 Läs mer »

Miljö/Spärrfärg

Stockholms stads miljöförvaltning har nu uttalat sig om förvaltningens syn på spärrfärger. Man gillar inte spärrfärger. Se vidare Information om spärrfärger på båtskrov; information 2020-02-12, vilken återfinns under Miljö/Spärrfärg

Ombyggnad

Ni som varit nere på varvet har säkert noterat att där råder full aktivitet med ombyggnad av Café Bojen, snickarboden och toaletterna. Gamla Café Bojen byggs om till snickarbod, den är i stort sett klar förutom en del el-arbeten och installation av utsugsfläkt.Boden används nu som värmestuga för våra fantastiska byggkillar och kan för närvarande …

Ombyggnad Läs mer »

Båtägarbrev, Ordningsregler samt Miljöpolicy 2020

Alla båtägare har nu via mail fått Båtägarbrev, Ordningsregler samt Miljöpolicy. Dokumenten återfinns även under fliken Dokument på www.hundudden.se. OBS! Koden finns enbart i dokumentet som mailats ut. Notera att fakturan skickas per post. Väl mött till ett nytt båtår Styrelsen för Stora Hunduddens Varvsförening