NYTT ÅR, NY BÅTSÄSONG I SIKTE

Årets Båtägarbrev samt uppdaterade Ordningsregler och Miljöpolicy sändes ut per e-post i vecka 2. Fakturan, som skall vara betald den 1 mars 2021, har skickats per post. Om du inte fått fakturan senast den 1 februari 2021 ber vi dig kontakta varvschef@hundudden.se.

Miljö/Spärrfärg

Stockholms stads miljöförvaltning har nu uttalat sig om förvaltningens syn på spärrfärger. Man gillar inte spärrfärger. Se vidare Information om spärrfärger på båtskrov; information 2020-02-12, vilken återfinns under Miljö/Spärrfärg

Ombyggnad

Ni som varit nere på varvet har säkert noterat att där råder full aktivitet med ombyggnad av Café Bojen, snickarboden och toaletterna. Gamla Café Bojen byggs om till snickarbod, den är i stort sett klar förutom en del el-arbeten och installation av utsugsfläkt.Boden används nu som värmestuga för våra fantastiska byggkillar och kan för närvarande …

Ombyggnad Läs mer »

Båtägarbrev, Ordningsregler samt Miljöpolicy 2020

Alla båtägare har nu via mail fått Båtägarbrev, Ordningsregler samt Miljöpolicy. Dokumenten återfinns även under fliken Dokument på www.hundudden.se. OBS! Koden finns enbart i dokumentet som mailats ut. Notera att fakturan skickas per post. Väl mött till ett nytt båtår Styrelsen för Stora Hunduddens Varvsförening