Länkar

Båtbotten tvätten

Boat Cleaner

Medlemmars sidor

Långsegling med Shaddock
Följ Stefan och Pia Hugossons långsegling på deras hemsida.

Båtklubbar

Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS
Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS, är Sveriges äldsta segelsällskap. Grundat 1830 och har i dag över 4 500 medlemmar

Saltsjön – Mälarens Båtförbund
Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) bildades 1926, och är ett regionalt Båtförbund i Svenska Båtunionen (SBU). Förbundets främsta syfte är att företräda båtlivets intressen och främja ett gott sjömanskap.

Svenska Kryssarklubben, SXK
Svenska kryssarklubben världens största båtklubb med över 41.000 individuella medlemmar.

Stockholmskretsen

Medelhavsseglarna
är en fristående sektion av Svenska Kryssarklubben som informerar om förhållanden och färder i Medelhavet .

Quinnliga Segelsällskapet
Kvinnliga segelsällskapet, för tjejer som är intresserade av segling.

Organisationer

Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet erhåller inga statsbidrag, utan fungerar enbart med hjälp utav donationer och frivilliga. Sjöräddningssällskapet är den enda organisationen som har sjöräddning till huvuduppgift i Sverige.

Båtbesiktningsmännens riksförening
Båtbesiktningsmännens riksförening är en sammanslutning av personer med stor praktisk och teoretisk erfarenhet från tillverkning, reparation och handhavande av olika typer av fritidsbåtar.

Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Syftet är att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Stiftelsen arbetar också långsiktigt för en levande skärgård.

Svenska Fyrsällskapet
Främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar och fyrplatser samt till dessa relaterade ämnen. Du kan även testa deras fyrkaraktär simulator (du hittar den under sektionen

Myndigheter

Miljöförvaltningen i Stockholm

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig miljömyndighet som arbetar för en ekologisk hållbar utveckling.

Alkylatbensin – Regeringen har gett naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå införande av alkylatbensin.

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen arbetar för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

Kustbevakningen
Kustbevakningen är en civil myndighet under Försvarsdepartementet som övervakar, räddar och hjälper till sjöss dygnet runt, året runt och runt hela Sveriges kust.

SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter

Båtwebben – SMHI ger prognoser över båtvädret i Sverige, kräver inloggning

Sjöväder – Detaljprognos från SMHI.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets verksamhet inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.

Underrättelser för sjöfarande (Ufs)
Ufs utkommer med ett nummer i veckan och innehåller sjökortsrättelser och annan information av vikt för sjöfart i svenska farvatten.

Vägverket – Färjerederiet
Turlistor och information om färjeleder.

Tävlingsegling

Gotland Runt
Behöver ingen närmare presentation.

Lidingö Runt
Startar vid Torsviks fyr (Lidingö Runt-målet) och mål vid Fjäderholmarna. Med andra ord passerar tävlingen precis utanför Hundudden. Banlängd c:a 16 nM.

Svenska Seglarförbundet
SSF har till uppgift att främja och administrera all seglingsidrott i Sverige.

Lys-tal lista
Syftet med LYS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra. LYS-talet anger vad bästa båt av respektive båttyp kan prestera, och det är baserat på kappseglingsstatistik, båttypsjämförelser och erfarenhet. Det är Svenska Seglarförbundet som sammanställer listan.

Volvo Ocean Race
En av tuff jordenruntsegling som tidigare hette Whitbread round the world

Kommersiella tjänster

Skärgårdshandlarna
Länkar till 25 Livsmedelsbutiker i Stockholmsskärgård

Stockholm Information Service
Stockholm Information Service erbjuder på sin webbplats om skärgården länkar och information om det mesta som händer och finns i Stockholms skärgård. Bland annat kan du hitta länkar till skärgårdskrogar.

Stockholms skärgårdskrogar
Stockholms skärgård har över 70 krogar. Här kan du se var de ligger på sjökortet med foto på krogen

Stockholm Radio
Stockholmradio tillhandahåller service för fritidsbåtar och yrkessjöfart. Hade tidigare hand om MRCC, men efter flytten till Göteborg är Stockholmradio en undercentral (MRSC).

Strömma
Trafikerar Stockholms skärgård. Företagsgrupp som innehåller bland annat Strömma kanalbolaget och Cinderellabåtarna.

Waxholmsbolaget
Waxholmsbolaget trafikerar Stockholms skärgård och hamn året runt.

Waxholmsbolagets alla turlistor

Orter i Stockholms skärgård med egen hemsida

Dalarö – Information från Dalarö Företagarförening Dalarö
Fjäderholmarna – Fjäderholmarnas Intresseförening
Landsort – Information från Landsorts Sjö- och MiljöCentrum om Landsort
Ljusterö – Information från Ljusterö Företagförening om Ljusterö
Möja – Information om Möja, turism och företagande
Nämdö – Portal för Nämdö turism och företagande
Sandhamn – Information om Sandhamn
Trosa – Information om Trosa
Vaxholm – Information från Vaxholms stad

Övrigt av intresse Åkers kanal – information om Åkers kanal (vid Trälhavet)

Naturreservat

Stendörren
Här kan läsa mer om vad som händer på Stendörren.