Avgifter

Nyckel 200 kr
Vimpel 150 kr
Skåp liten 100 kr/år
Skåp stor 200 kr/år
Städavgift 400kr/år och båt (återbetalas med 200kr per städdag)

Platshyra på varvsplan perioden efter 15 maj debiteras av Daniel Hoback 150kr / dag
Avgift för båt som ligger kvar efter uppsagt avtal 150kr/dygn

Vinterhamn