Båtbottentvätten är igång.

Tider kan som huvudregel bokas lördagar och söndagar klockan 11 – 18 per telefonnummer

073 088 05 00. Andra tider kan överenskommas med maskinföraren.

Betalning – 700 kr – sker per swish. Sista helgen som tvätten är igång är den 23-24 oktober 2021.

Vissa båtar är för stora att tvätta. Kolla med maskinföraren.