NYTT ÅR, NY BÅTSÄSONG I SIKTE

Årets Båtägarbrev samt uppdaterade Ordningsregler och Miljöpolicy sändes ut per e-post i vecka 2. Fakturan, som skall vara betald den 1 mars 2021, har skickats per post. Om du inte fått fakturan senast den 1 februari 2021 ber vi dig kontakta varvschef@hundudden.se.