Miljö/Spärrfärg

Stockholms stads miljöförvaltning har nu uttalat sig om förvaltningens syn på spärrfärger. Man gillar inte spärrfärger. Se vidare Information om spärrfärger på båtskrov; information 2020-02-12, vilken återfinns under Miljö/Spärrfärg