Vinter

Varvet

Vi kan tillhandahålla ca 180 vinteruppläggningsplatser. Båtägarna ansvarar själv för arrangemang för uppallning. Till en förhöjd avgift erbjuder föreningen sjö- och torrsättning på valfri dag. Vintersäsongen definierar vi som perioden mellan 1 november till 15 april.  På varvsplanen finns tillgång till varmt och kallt vatten, el, toalett och snickarverkstad. Området är bevakat.

Notera att från och med upptagningen 2007 är inga former av vaggor eller oregistrerade/ obromsade båtvagnar på mer än 2 hjul tillåtna. Varvsföreningen kommer endast att godkänna typ "Seaquip-stöttor" för båtar på varvsplanen. Vi kan ta upp båtar för vinterförvaring som väger max 12 ton och /eller djupgående av max 2,2 meter, dock endast ett begränsat antal över 7 ton.

Avgifter och köplats

Båtar i vinterhamn på Hundudden

Nu är det några års kötid.

Man kan kostnadsfritt ansöka om att ställa sig i kö för varvet på land eller i vinterhamn. I vinterhamn har man möjlighet att hyra strömvirvlare för 1000kr/vinter plus strömkostnad, (för att få isfritt runt din båt), dvs. du har din båt hos oss i sjön vintertid. Vinterhamn är mellan den 1 november till den 15 april.

Hämta hem köavtalet, skriv ut det, du fyller i aktuella uppgifter, undertecknar och postar det till:

Torbjörn Svensk
Ordernstrappan 2
114 30 Stockholm

Prisexempel på land: Båtlängd x båtbredd = 10 x 3,50 ger en varvsavgift (inkl. kranavgift) på ca 5570 kr. Alternativt för båt på 7 x 3 meter blir avgiften ca 4094 kr. Vinterhamn i sjön: Båtlängd x båtbredd = 10 x 3,50 ger en avgift på ca 3220 kr eller 7 x 3 meter ger en avgift på ca 1932 kr.

Frågor besvaras via e-post: varvschef@hundudden.se

Ordningsregler

Alla medlemmar förväntas känna till ordningsreglerna. Här kan du hämta årets revision av ordningsreglerna.