Styrelsen

Johan Söderberg
Ordförande

Torbjörn Svensk
Varvschef
Kontakt för platstilldelning och kölista.

Anna-Lena Järvstrand
Miljö

Mikaela Boström
Sekreterare
Underhåller hemsidan

Gunnar Kjellberg
Skattmästare
Kontaktman för nycklar samt vimplar

Rolf Grönmark
Materialförvaltare och ordningsman för allt material på varvet.
Underhåller hemsidan

 

Fredrik Rissén
El och vatten
Kontakt för el-användning vintertid

Johan Brändström
Vice Ordförande samt Varvsintendent
Kontaktman för upptagning och sjösättnig.

Göran Egnell
Hamnkapten samt fastighetsansvarig
Kontaktman för vinterhamn samt kontaktman för skåputhyrning.

Kontaktformulär