El vintertid

2017-08-31

Strömmen från stolparna är igång mellan 9.00 - 21.00 dagligen.

Detta för att vi har haft för hög strömkonsumtion på hela varvet.
Vi kommer att kontrollera att inga sladdar är anslutna då du inte är vid eller i din båt. Detta för att minimera brandrisken.