Stegar ska vara fastlåsta under båten.

2017-11-08

Vi uppmanar alla medlemmar att låsa fast stegar under båten, ej stående, då ni inte är vid båten. Detta för att inte oönskade personer kan ta sig ombord båtar med lätthet.