Vatten och luft är i gång!

2017-04-03

Vårrustning kan börja...

Nu är vattnet påslaget i hela hamnen. Kompressorn är påslagen (för renblåsning och fyllning av ex. fendrar). Du hittar luftpåfyllare och renblåsningsmunstycke i inne på väggen i snickarverksstaden.

/ Styrelsen